KG LEGAL \ INFO
BLOG

Obszerny artykuł WOJNA O RHIAN na temat sprawy reprezentowanej przez kancelarię KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI (Jakub Gładkowski dla magazynu DO RZECZY)

Na trzech stronach magazynu została dokładnie opisana sprawa transgraniczna dotycząca uprowadzenia rodzicielskiego. Nie zabrakło też wypowiedzi naszego radcy prawnego Jakuba Gładkowskiego: „Zasadą jest, że na podstawie konwencji haskiej sąd powinien orzec powrót dziecka do kraju, z którego ono przyjechało, tak by przywrócić stan pierwotny sprzed wyjazdu, po to, aby właściwy sąd dla kraju, z którego wyjechało dziecko, rozstrzygał już wszystkie sprawy rodzicielskie danej rodziny w jej właściwej jurysdykcji. Jednak od tego są dwa wyjątki”, tj. sytuacja gdy rodzic, który pozostał w innym kraju nie wykonywał prawa opieki nad dzieckiem oraz sytuacja, gdy powrót dziecka narazi je na szkodę fizyczną lub psychiczną lub w inny sposób postawi dziecko w sytuacji nie do zniesienia.

Więcej

Radca prawny Małgorzata Kiełtyka, partner założyciel KG LEGAL Kiełtyka Gładkowski do prasy w ramach ogólnopolskiej dystrybucji polskiej agencji prasowej o sprawach z Konwencji Haskiej:

Radca prawny Małgorzata Kiełtyka, partner założyciel KG LEGAL Kiełtyka Gładkowski do prasy w ramach ogólnopolskiej dystrybucji polskiej agencji prasowej o sprawach z Konwencji Haskiej w kontekście transgranicznej sprawy prowadzonej przez kancelarię KG LEGAL Kiełtyka Gładkowski na nowych zasadach po nowelizacji sierpniowej 2018;  przedruk w następujących tytułach (stan na dzień 12.04.2019):
Polskatimes: (link); Głos Szczeciński24.pl: (link); naszemiasto.pl: (link); nowiny.24: (link); wiadomości.com: (link).

28 marca, krakowska kancelaria złożyła apelację w sprawie pani Edyty i jej córki do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
– To będzie jedna z pierwszych spraw, jeśli nie pierwsza, rozpatrywanych w trybie nowej tzw. ustawy chroniącej polskie dzieci – mówi mecenas Małgorzata Kiełtyka. – Apelację opieramy na błędnej interpretacji zapisów konwencji i błędnej interpretacji stanu faktycznego przez sąd pierwszej instancji. Zgromadziliśmy bogaty materiał dowodowy, który
– w naszej ocenie – powinien przekonać sąd apelacyjny, że powrót dziecka do Anglii narazi je na szkodę.

Więcej

Ranking The LEGAL 500 EMEA 2019 – KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI w pierwszej 5-tce w kategorii HEALTHCARE AND LIFE SCIENCES w Polsce

Kancelaria KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI ujęta w pierwszej 5-tce w kategorii prawa ochrony zdrowia i rynku life sciences w Polsce światowego rankingu najlepszych firm prawniczych na świecie The Legal 500 – ranking obszaru EMEA 2019.

Cytat z ang. z rekomendacji Klienta zawarty w edytorialu kluczowego rankingu kancelarii prawnych na Świecie The Legal 500: „Aktywny” krakowski Team KG Legal Kiełtyka Gładkowski zajmuje się wieloma sprawami, w tym ochroną danych, kwestiami etykietowania produktów, licencjonowaniem, kwestiami regulacyjnymi i prawnymi aspektami badań klinicznych. Kluczowymi nazwiskami są „wyjątkowo profesjonalni” współzałożyciele Małgorzata Kiełtyka i Jakub Gładkowski, którzy potrafią czerpać z „głębokiej wiedzy sektorowej”.

Link do oficjalnej strony rankingu the Legal 500 dla Polski: https://www.legal500.com/c/poland/healthcare-and-life-sciences

Więcej

Zmiany w prawie własności przemysłowej.

Zmiany w prawie własności przemysłowej. 17 stycznia 2019 roku polski Sejm uchwalił nowelę prawa własności przemysłowej. Konieczne było dostosowanie ustawy do wymogów przedstawionych przez dyrektywę unijną 2015/2436, która miała na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych.

Mając na uwadze obecny rozwój technologii i kreatywność przedsiębiorców, zmieniono definicję znaku towarowego. Nadal znakiem towarowym mogą być „wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania”, a teraz także dźwięk.
Korzystne dla przedsiębiorców będą zmiany dotyczące trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Postępowanie w tym zakresie będzie mniej formalne i szybsze. Wystarczające będzie uiszczenie opłaty w określonym terminie, o czym będzie miał obowiązek poinformować Urząd Patentowy RP.

Więcej

Digital Innovation Hubs

Digital Innovation Hubs
9 marca 2019 roku weszła w życie ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, wychodząca naprzeciw tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Wieńczy ona projekt strategiczny Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Polska Platforma Przemysłu 4.0. Fundacja ma pełnić funkcję integratora odpowiedzialnego za transformację krajowego przemysłu do poziomu Przemysłu 4.0, rozwiniętego już w wielu krajach Unii Europejskiej. Do dnia 8 kwietnia br. zostanie powołany zarząd FPPP.
Głównymi celami FPPP wypunktowanymi w ustawie są: upowszechnianie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, wspieranie przedsiębiorców w ramach podnoszenia poziomu technicznego i wprowadzania cyfrowej transformacji przemysłu. W obliczu obecnej sytuacji demograficznej i kurczenia zasobów pracy, konieczna jest cyfryzacja i robotyzacja procesów przemysłowych. Ponadto fundacja będzie koordynować pracę hubów innowacji cyfrowej (Digital Innovation Hubs), których celem jest zapewnianie dostępu do najnowszej wiedzy i technologii. Ważnym zaznaczenia jest fakt, że FPPP udziela wsparcia niefinansowego w postaci szkoleń czy doradztwa. Pierwsze działania FPPP podejmie w zakresie kultury zarządzania, dostosowując np. oferty studiów wyższych i szkół zawodowych do oczekiwań przedsiębiorców.
FPPP ma koordynować proces dynamicznych zmian i poszerzać świadomość polskich przedsiębiorców, że przyszłością jest inwestowanie w nowoczesną technologię.

Więcej

UP