KG LEGAL \ INFO
BLOG

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – zmiany od maja 2018

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 24 maja 2016 r., jednak jego obowiązywanie rozpocznie się dopiero od 25 maja 2018 roku. RODO wprowadza definicje zasad przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Nowa regulacja wprowadza nowe zasady odpowiedzialności, możliwe sankcje o charakterze finansowym oraz nakłada na podmioty zajmujące się przetwarzaniem i wykorzystaniem danych nowe obowiązki, do których będą musiały dostosować się wszystkie przedsiębiorstwa pracujące z danymi osobowymi.

RODO wprowadzone w Polsce w ramach procesu ujednolicania dla całej UE przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych przewiduje 7 zasad ogólnych, do których dostosowanie się będzie wymagało od przedsiębiorców pewnego nakładu pracy. Firmy zobowiązane będą do przeprowadzenia analizy posiadanych już teraz danych pod kątem ich przechowywania, zapisywania i udostępniania. Ponadto, sprawdzeniu muszą zostać poddane procesy ochrony danych oraz wypełnianie uprawnień występujących po stronie osób fizycznych.

Więcej

UP