KG LEGAL \ INFO
BLOG

Prezydent Indyjsko – Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie w wywiadzie dla KG Legal Kiełtyka Gładkowski

„Naszą misją jest efektywne wsparcie biznesu w relacjach polsko – indyjskich” – stwierdził w specjalnym wywiadzie dla Kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski Pan J.J. Singh, Prezydent Indyjsko – Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Na łamach naszego Portalu opublikowaliśmy całość rozmowy z Panem Prezydentem zarejestrowanej w dniu 10 lipca 2014 roku w siedzibie Izby w Warszawie w dwóch panelach językowych: polskim oraz angielskim.

 

Więcej

Noty prasowe o sprawie transgranicznej prowadzonej przez Kancelarię KG Legal Kiełtyka Gładkowski

Wiodące media internetowe oraz popularna prasa popularna pisze o sprawie, w której zagranicznego Klienta reprezentują prawnicy kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski.

Więcej

BBC News, Daily Mail, Evening Standard i inne zagraniczne media donoszą o sprawie transgranicznej prowadzonej przed polskim wymiarem sprawiedliwości przez KG LEGAL Kiełtyka Gładkowski

Urząd miasta Londynu zlecił prawnikom kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski przeprowadzenie w Polsce procedury wykonania brytyjskiego orzeczenia powrotu małoletnich obywateli polskich do Wielkiej Brytanii. Sprawa nie traci zainteresowania światowych mediów:

  

 

Więcej

Współpraca KG Legal Kiełtyka Gładkowski ze szwajcarskim wydawnictwem Weblaw.ch – nowy artykuł pod roboczym tytułem: „Nowe technologie (Video-, i E-testament) a polskie prawo spadkowe w kontekście przepisów UE” – planowany termin publikacji: jesień 2018

Prawnicy Kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski – Spółka partnerska. Kancelaria radców prawnych zostali poproszeni przez szwajcarskie wydawnictwo Weblaw AG o przygotowanie publikacji naukowej do tytułu prasowego Jusletter IT. Zaakceptowany przez wydawnictwo tytuł brzmi: „Problematyka wykorzystania nowych technologii w kontekście dziedziczenia testamentowego w prawie polskim, przy uwzględnieniu wybranych aspektów prawa europejskiego”.

Na cele publikacji Kancelaria KG Legal Kiełtyka Gładkowski prowadzi badanie ankietowe za granicą, jak również w Polsce dzięki uprzejmości Infor.pl (link do artykułu wprowadzającego badanie ankietowe).

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w wersji PL i EN:

Should a last will in the form of a video be valid? – The use of new technologies in inheritance law.

Czy testament w formie video powinien być ważny? – Wykorzystanie nowych technologii przy dokonywaniu rozrządzeń na wypadek śmierci (e-testament)

 

Więcej

Sprawa transgraniczna – udział mec. K. Jakuba Gładkowskiego w programie TVP o najwyższej oglądalności w Polsce – 4 mln. według CBOS

Uprowadzenie dziecka to złamanie Konwencji Haskiej, które jest penalizowane w całej Unii Europejskiej. Na Panią jest wystawiony list gończy. Europejski nakaz aresztowania nie został w Polsce zrealizowany na Panią tylko dlatego, że w Polsce i Czechach – jedynych dwóch krajach w Europie – nie jest karane złamanie Konwencji Haskiej.” – powiedział mec. Jakub Gładkowski w dyskusji w związku z prowadzoną sprawą transgraniczną uprowadzenia rodzicielskiego dziecka na gruncie Konwencji Haskiej. Mecenas K. Jakub Gładkowski z krakowskiej kancelarii KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI został poproszony przez Telewizję Polską o wzięcie udziału w programie „Sprawa dla Reportera” – emisja TVP 1, 17 maja 2018 roku, godzina 21:30.

 

Sprawa dla Reportera to według powszechnych informacji jedyny program telewizyjny publicystyczny emitowany na antenie TVP1 od 1984 roku. Program ten posiada najwyższą oglądalność w Polsce (średnio 3,9 mln. widzów według CBOS – emitowany w czasie antenowym najwyższej oglądalności). Celem tego programu jest dziennikarskie interweniowanie w ważnych sprawach ze społecznego punktu widzenia.

Cały odcinek programu dostępny pod adresem: http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/sprawa-dla-reportera

Więcej

UP