KG LEGAL \ INFO
BLOG

KG LEGAL ZAUFANĄ KANCELARIĄ IZBY GOSPODARCZEJ AUSTRII (WKÖ)

Wiedeńska centrala Izby Gospodarczej Austrii (Wirtschaftskammer Österreich – WKÖ) wpisała partnerów kancelarii KG Legal na listę zaufanych prawników (Vertrauensanwalt) na potrzeby firm austriackich działających w Polsce w ramach austriackiej agencji handlu zagranicznego będącej częścią tej Izby. Status zaufanego prawnika Kancelaria otrzymała po przeprowadzeniu audytu w postaci przygotowania opinii prawnych zamówionych przez podmioty austriackie zwracające się o pomoc do WKÖ.

Więcej

Zaproszenie KG Legal na Konferencję TPSP i PAU w Krakowie o grabieży dzieł sztuki w Polsce w XX wieku

Partnerzy Kancelarii KG Legal otrzymali zaproszenie na IV. Konferencję Estreicherowską organizowaną w dniu 29 września 2017 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i Polską Akademię Umiejętności. Konferencja odbyła się w 70. rocznicę 6. podróży rewindykacyjnej do Niemiec profesora Karola Estreichera juniora.

Konferencja poświęcona jest tematyce grabieży dzieł sztuki w Polsce w XX wieku. Wydarzenie wpisuje się w specjalizację kancelarii w zakresie doradztwa prawnego międzynarodowego obrotu dziełami sztuki.

Więcej

UP