KG LEGAL \ INFO
BLOG

GENETYCZNIE MODYFIKOWANY OWAD DO ZWALCZANIA NATURALNEJ POPULACJI JAKO PRODUKT BIOBÓJCZY? CZY KAŻDA GENETYCZNA BIOTECHNOLOGIA JEST LEGALNA?

WPROWADZENIE DO OBROTU PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W POLSCE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIII EUROPEJSKIEJ W ASPEKCIE GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH ORGANIZMÓW

DEFINICJA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

Oczywistością prawną jest definicja legalna pojęcia wprowadzanego do obrotu „produktu biobójczego”. Podaje nam ją art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012r. Produkt biobójczy na gruncie prawa Unii Europejskiej oznacza co do zasady “każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne (…).

Więcej

Nowelizacja polskiego prawa ochrony zwierząt

„Piątka dla zwierząt”, czyli nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, wciąż czeka na ostateczne brzmienie. Branża drobiarska domaga się poprawek i sprzeciwia wprowadzeniu do ustawy zakazu hodowli zwierząt futerkowych oraz zakazu uboju rytualnego w Polsce. Handlowcy obawiają się utraty źródła dochodów, już i tak zagrożonego pandemią COVID-19. Tłumaczą, że nowe rozwiązania będą skutkowały utratą płynności finansowej i trudnościami w spłacaniu zaciągniętych kredytów na budowę i modernizację ferm. Organizacje wyjaśniają, że polska branża drobiarska, która jest głównym eksporterem drobiu w UE, z dnia na dzień może upaść.

Więcej

Kiełtyka Gładkowski KG Legal na spotkaniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z Krajowym Klastrem Kluczowym: Life Science Kraków.

W dniu 11 lipca 2019 roku w siedzibie Krajowego Klastra Kluczowego Life Science Kraków odbędzie się wizyta Przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Spotkanie będzie miało na celu przedstawienie działań Klastra Life Science Kraków. W programie wizyty jest także zapoznanie Członków Klastra (w tym przedstawicieli kancelarii: KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL) z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie (jest to jeden z 19 resortów polskiego rządu).

Więcej

Ranking The LEGAL 500 EMEA 2019 – KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI w pierwszej 5-tce w kategorii HEALTHCARE AND LIFE SCIENCES w Polsce

Kancelaria KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI ujęta w pierwszej 5-tce w kategorii prawa ochrony zdrowia i rynku life sciences w Polsce światowego rankingu najlepszych firm prawniczych na świecie The Legal 500 – ranking obszaru EMEA 2019.

Cytat z ang. z rekomendacji Klienta zawarty w edytorialu kluczowego rankingu kancelarii prawnych na Świecie The Legal 500: „Aktywny” krakowski Team KG Legal Kiełtyka Gładkowski zajmuje się wieloma sprawami, w tym ochroną danych, kwestiami etykietowania produktów, licencjonowaniem, kwestiami regulacyjnymi i prawnymi aspektami badań klinicznych. Kluczowymi nazwiskami są „wyjątkowo profesjonalni” współzałożyciele Małgorzata Kiełtyka i Jakub Gładkowski, którzy potrafią czerpać z „głębokiej wiedzy sektorowej”.

Link do oficjalnej strony rankingu the Legal 500 dla Polski: https://www.legal500.com/c/poland/healthcare-and-life-sciences

Więcej

Zmiany w prawie farmaceutycznym

4 stycznia 2019 roku zapoczątkowano tworzenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Zmiany takie są wymagane z racji rozpoczęcia bezpośredniego obowiązywania w Polsce rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej nr 2016/161 od dnia 9 lutego 2019 roku. Głównym celem wprowadzanych zmian jest przeciwdziałanie fałszowaniu leków i wprowadzania ich do legalnego obrotu. Dostosowanie polskich przepisów dotyczyć będzie wprowadzenia niepowtarzalnego identyfikatora umożliwiającego weryfikację autentyczności produktów leczniczych (Unique Identifier – UI), a także identyfikację poszczególnych opakowań. Dodatkowo mają być wprowadzone zabezpieczenia uniemożliwiające naruszenie opakowania produktów leczniczych dostępnych na receptę (Anti-Tampering Device – ATD), jednak państwu została pozostawiona tu pewna dowolność.

Zmiany dotyczyć będą także nałożenia obowiązku na wytwórców produktów leczniczych utworzenia systemu baz. Zaostrzona zostanie również kontrola podmiotów uprawnionych do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych (m. in. lekarzy, pielęgniarek, lekarzy weterynarii, apteki, instytuty badawcze, szkoły wyższe).

Niewypełnianie obowiązków określonych w rozporządzeniu będzie sankcjonowane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego poprzez cofnięcie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a także nałożenie kar pieniężnych

Więcej

UP