KG LEGAL \ INFO
BLOG

Zmiana Prawa farmaceutycznego (ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw).

W znowelizowanej ustawie o prawie farmaceutycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039) w najbardziej widoczny sposób zmiany dotkną instytucji Głównego Inspektora Farmaceutycznego – urząd ten otrzyma nowe uprawnienia, wzmocni się także jego pozycja.

Więcej

UP