KG LEGAL \ INFO
BLOG

Nowe zmiany dotyczące wykonywania Konwencji haskiej w Polsce – obowiązkowe zastępstwo procesowe

Od 27 sierpnia 2018 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego, zmieniające zasady pełnomocnictwa procesowego odnośnie do spraw dotyczących Konwencji Haskiej – wprowadzające obowiązkowe zastępstwo procesowe.

Więcej

Noty prasowe o sprawie transgranicznej prowadzonej przez Kancelarię KG Legal Kiełtyka Gładkowski

Wiodące media internetowe oraz popularna prasa popularna pisze o sprawie, w której zagranicznego Klienta reprezentują prawnicy kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski.

Więcej

BBC News, Daily Mail, Evening Standard i inne zagraniczne media donoszą o sprawie transgranicznej prowadzonej przed polskim wymiarem sprawiedliwości przez KG LEGAL Kiełtyka Gładkowski

Urząd miasta Londynu zlecił prawnikom kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski przeprowadzenie w Polsce procedury wykonania brytyjskiego orzeczenia powrotu małoletnich obywateli polskich do Wielkiej Brytanii. Sprawa nie traci zainteresowania światowych mediów:

  

 

Więcej

UE i Japonia podpisują umowę o partnerstwie gospodarczym i umowę o partnerstwie strategicznym (17 lipiec 2018)

Dnia 17 lipca 2018 roku odbędzie się szczyt pomiędzy Japonią a UE. Główną ideą spotkania jest potwierdzenie poparcia dla ładu międzynarodowego opartego na prawie, a także porozumienie dotyczące wolnego handlu. Zostaną podpisane umowy o partnerstwie gospodarczym, jak również umowa o partnerstwie strategicznym. Obecnie unijne przedsiębiorstwa są zobowiązane płacić szereg ceł wynoszących nawet 1 mld Euro rocznie, które po podpisaniu przedmiotowych umów zostaną zniesione. Usunięte zostaną także liczne regulacje prawne komplikujące wymianę handlową. Zawierane umowy są bardzo ambitne oraz kompleksowe. Stworzą one nowe możliwości dla eksportu rolnego z UE. Pozwolą także na rozwinięcie prawa własności intelektualnej w zakresie eksportowanych towarów, chroniąc towary na rynkach japońskich. Są one zgodne z restrykcyjnymi wymaganiami stawianymi przez prawo pracy oraz bezpieczeństwo danych osobowych. Negocjacje handlowe z Japonią trwały od marca 2013 roku. Na szczycie 6 lipca 2017 roku, obydwie strony osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie najważniejszych elementów umowy o wolnym handlu, znanej jako umowa o partnerstwie gospodarczym. Negocjacje wszystkich pozostałych aspektów zakończono w grudniu 2017 roku. Nadal prowadzone będą negocjacje z Japonią w sprawie norm ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów dotyczących ochrony inwestycji. Dodatkowo, umowa o partnerstwie strategicznym wzmocni współpracę w dziedzinie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, cyberprzestępczości, bezpieczeństwa energetycznego oraz łagodzenia zmiany klimatu.

Więcej

Audyt prawny wiarygodności gospodarczej agencji zatrudnienia dla niemieckiego Klienta

Na zlecenie niemieckiego Klienta kancelaria dokonała weryfikacji polskiej agencji zatrudnienia na cele współpracy zagranicznej w zakresie zatrudniania w Polsce pracowników z Indii przy pracach związanych z ciężkim przemysłem hutniczo – górniczym w jednej z największych stref ekonomicznych w Polsce. Pozytywny audyt stworzył dla zagranicznego Klienta kancelarii warunki wiarygodności, co otwiera drogę do współpracy transgranicznej. Zagraniczne podmioty gospodarcze pragnące podjąć współpracę z polskimi agencjami zatrudnienia, w pierwszej kolejności zwracają uwagę na obecność agencji zatrudnienia w publicznych rejestrach gospodarczych (rejestr przedsiębiorców KRS, Rejestr Agencji Zatrudnienia) oraz warunki wydania certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru uprawniającego do świadczenia usług w charakterze agencji zatrudnienia w Polsce.

Więcej

UP