SPRAWY I KLIENCI

Przykładowe sprawy 2016 – 2018:

 

Skandynawsko – polski projekt BIO-ICT: transakcja międzynarodowa w zakresie stworzenia oprogramowania dla podmiotu świadczącego usługi medyczne.

KG Legal prowadzi negocjacje w sprawie dostosowanego do potrzeb Klienta oprogramowania opracowanego przez polską firmę informatyczną dla skandynawskiej spółki działającej w branży medycznej.

 

 

Holenderski podmiot działający w sektorze finansowo- technologicznym – zagadnienie ochrony konkurencji – postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

KG Legal jest zaangażowana w postępowanie przed Polskim Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w związku z wprowadzaniem internetowych instrumentów finansowych na polski rynek.

 

 

Firma informatyczna z siedzibą w USA świadcząca usługi w zakresie technologii i konsultingu otwiera przedsiębiorstwo w Polsce.

KG Legal świadczy kompleksową pomoc prawną we wprowadzaniu spółki na rynek polski, w tym w rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, delegowaniu pracowników, konsultacjach podatkowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej Klienta w różnych jurysdykcjach prawnych.

 

 

Obsługa Klienta Indywidualnego – prywatny Klient z USA – nabycie luksusowej nieruchomości w Krakowie.

KG Legal pomaga w zakupie nieruchomości niekomercyjnej, zapewniając kompleksową pomoc prawną, w tym przy zagadnieniach dotyczących wykreślenia zabezpieczenia hipotecznego i depozytu zabezpieczającego.

 

 

Obsługa Klienta Indywidualnego – międzynarodowy Klient – prawo rodzinne.

KG Legal zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawami opieki nad dziećmi, kontaktów z dzieckiem, potwierdzenia ojcostwa i alimentów, a także działa w imieniu zagranicznego Klienta przed Sądem Rodzinnym w Polsce.

 

 

Klient Zagraniczny – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem szwajcarskim i niemieckim działająca w sektorze Life Science – umowa o badania kliniczne.

KG Legal jest zaangażowana w działania związane z zawarciem umowy o badania kliniczne w zakresie współpracy transgranicznej z podmiotami zajmującymi się branżą Life Science.

 

 

Amerykańska spółka ICT – kwestie związane z migracją zawodową.

KG Legal doradza spółce z siedzibą w USA w sprawie związanej z migracją zawodową do Polski i zapewnia kompleksową pomoc w takich sprawach jak: zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt, doradztwo podatkowe, sprawy pracownicze, umowy z pracownikami.

 

 

Szwajcarski podmiot działający w sektorze materiałów inżynieryjnych – działalność B + R w zakresie konstrukcji kompozytowych high-tech.

KG Legal świadczy pomoc prawną i wiedzę fachową na rzecz szwajcarskiego Klienta w procesie rozszerzania działalności gospodarczej na Polskę. Pomoc obejmuje między innymi utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce oraz znalezienie partnerów biznesowych i podwykonawców.

 

 

Niemiecki podmiot działający w przemyśle samochodowym – kwestie związane z projektami przemysłowymi w przemyśle motoryzacyjnym – regulacja zagadnień IP i zarządzania projektami.

KG Legal zapewnia wszechstronne doradztwo w kwestiach prawnych dotyczących współpracy niemieckiego inwestora z biurem projektowym w Krakowie rekomendowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

 

Szwajcarski inwestor – nowoczesny inwestor budowlany zaangażowany w projekt Med-tech z klastrem Life Science.

KG Legal reprezentuje szwajcarski podmiot inwestujący w projekt mobilnych klinik we współpracy z polskimi kontrahentami i podmiotami działającymi w branży Life Science.

 

 

Obsługa Klienta Prywatnego – prawo imigracyjne.

KG Legal doradza menadżerowi amerykańskiej firmy inżynieryjnej w zakresie rozstrzygania kwestii polskiego obywatelstwa

 

 

Obsługa Klienta Prywatnego – rozwód transgraniczny i prawo rodzinne dla klientów arabskich i szwajcarskich.

KG Legal doradza przy renegocjacji ugody zawartej w Szwajcarii ze współmałżonkiem – polskim rezydentem, w tym udziela pomocy prawnej w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem.

 

 

Obsługa Klienta Prywatnego- transgraniczna rozprawa sądowa i postępowanie cywilne.

KG Legal świadczy pomoc prawną obywatelowi polskiemu przebywającemu w Wielkiej Brytanii w sprawach związanych z postępowaniem cywilnym prowadzonym przed polskim sądem.

 

 

Polski podmiot informatyczny świadczący usługi w zakresie tworzenia oprogramowania – umowy o współpracy transgranicznej i porozumienia NDA.

Firma KG Legal świadczy pomoc prawną polskiej firmie zajmującej się tworzeniem oprogramowania w zakresie zakazu konkurencji, poufności i wyboru zagadnień jurysdykcyjnych.

 

 

Brytyjska kancelaria prawna – kompleksowa pomoc prawna w transgranicznej sprawie o wypłatę odszkodowania wynikającego z obrażeń ciała.

KG Legal świadczy kompleksową poradę prawną na rzecz brytyjskiej kancelarii prawnej w transgranicznej sprawie toczącej się przed sądem brytyjskim, dotyczącej szkody wyrządzonej na osobie obywatelowi polskiemu w Wielkiej Brytanii. Pomoc prawna obejmuje szerokie spektrum zagadnień, w tym ocenę szkód, planowanie podatkowe, doradztwo podatkowe, reprezentację przed polskim sądem rodzinnym oraz kompleksowe, poświadczone tłumaczenie dokumentów.

 

 

Zagraniczny podmiot dostarczający platformę internetową dla rozwiązań w przemyśle motoryzacyjnym

KG Legal świadczy pomoc prawną w związku z umową o świadczenie usług przez podmiot zagraniczny dostarczający internetową platformę wymiany, obsługi i gromadzenia danych oraz zarządzania flotą samochodową w przemyśle motoryzacyjnym.

 

 

Maltańska organizacja NGO – kwestie rodzinne i adopcja zagraniczna.

KG Legal doradza przy rejestracji zagranicznej agencji adopcyjnej przed polskimi władzami administracyjnymi oraz w procesie uzyskiwania akredytacji.

 

 

Obsługa Klienta Indywidualnego – udzielanie pomocy węgierskiemu Klientowi prywatnemu w nabywaniu nieruchomości w Polsce.

KG Legal reprezentuje zagranicznego Klienta w sporze z polską firmą deweloperską w związku z zakupem nieruchomości w Polsce, w tym z kwestiami związanymi z zaliczką, depozytem i zwrotem środków pieniężnych wypłaconych na rzecz dewelopera.

 

 

Brytyjska kancelaria zaangażowała KG Legal w imieniu swojego klienta – jednej z firm księgowych z Wielkiej Czwórki.

KG Legal reprezentuje Klienta w sprawach związanych z prawem pracy z udziałem rezydenta polskiego, roszczeń pracowniczych, negocjacji przedsądowych i wyliczania odszkodowania.

 

 

Szwajcarska firma działająca w sektorze Clean-Tech nawiązuje skuteczną współpracę z polską uczelnią techniczną

KG Legal pomaga szwajcarskiej spółce działającej w branży Clean-tech w nawiązaniu kontaktów z polską uczelnią techniczną, poprzez skuteczne działania networkingowe.

UP