Organizacje partnerskie

logo_kirp_wersja_podstawowa-268x300

O Krajowej Izbie Radców Prawnych

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://kirp.pl/

Partnerzy kancelarii są czynnymi radcami prawnymi zrzeszonymi w Okręgowej Izbie Radców Prawnych z Krakowie.

 

 

biolaweurope-1

O BioLaw Europe FmbA

BioLawEurope F.m.b.A
http://www.jusmedico.com/biolaweurope

BioLawEurope F.m.b.A zrzesza sieć niezależnych kancelarii prawnych, specjalizujących się w szeroko pojętym prawie life science. Członkowie organizacji świadczą pomoc prawną na rzecz podmiotów będących aktywnymi lub działających w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, spożywczym, wyrobów medycznych i dentystycznych, jak również projektach zastosowania nowych technologii w branży medycznej (np. telemedycyna). BioLawEurope jest podmiotem zarejestrowanym w Danii przez Duński Urząd ds. Podmiotów Gospodarczych pod numerem CVR DK 3630 6092, jako stowarzyszenie.

BioLaw Europe ma na celu stworzenie platformy do profesjonalnego marketingu, współpracy, edukacji, szkoleń i komunikacji, a także wymiany doświadczeń i networkingu dla podmiotów związanych z szeroko rozumianym sektorem life science.

KG Legal jest jedyną polską kancelarią stowarzyszoną w BioLawEurope FmbA.

Radca prawny Jakub Gładkowski został wybrany na audytora organizacji w latach 2015, 2016, 2017 oraz 2018.

 

 

kls

 

O Klastrze Life Science

Klaster LifeScience
http://lifescience.pl/

Klaster LifeScience w Krakowie jest największą w Polsce organizacją branży medycznej, biotechnologicznej i life science, która posiada status polskiego klastra kluczowego. Celem klastra jest stymulowanie współpracy naukowców, a głównym celem w tym zakresie jest zwiększenie szans skutecznego otrzymywania dotacji przez członków Klastra w programie Horyzont 2020. Członkostwo w klastrze LifeScience daje Kancelarii KG Legal możliwość skutecznego umiędzynarodowienia. Klaster LifeScience jest aktywnym partnerem w kilku międzynarodowych sieciach, które umożliwiają współpracę globalną lub transeuropejską, na przykład Council of European Bio-Regions: CEBR, SCANBALT, European Alliance for Diagnostic Cluster Alliance, Global Innovation Network: GIN.

Oferta Klastra LifeScience obejmuje łatwy dostęp do informacji o wydarzeniach i działaniach podobnych sieci w UE, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Jest to również doskonała okazja do promowania działalności na arenie międzynarodowej.

Klaster LifeScience działa również w ramach wiodącego na świecie kongresu biotechnologicznego – EUROBIOTECH 2017.

 

 

International Intellectual Property Law Association

International Intellectual Property Law Association

https://www.iipla.org/

Radca prawny Małgorzata Kiełtyka z Kancelarii KG Legal została przyjęta do organizacji International Intellectual Property Law Association z siedzibą w San Jose w Kalifornii. Jest to organizacja o globalnym zasięgu skupiająca prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej. IIPLA organizuje międzynarodowe wydarzenia, propaguje wymianę wiedzy na temat prawa własności intelektualnej, koordynuje współpracę pomiędzy członkami stowarzyszenia, zapewniając im możliwość wymiany informacji.

IIPLA działa także jako zespół ekspertów monitorujący rozwój i zmieniające się trendy w zakresie prawa własności intelektualnej na całym świecie, w celu dostarczania informacji na temat wiodących trendów. Zakres kooperacji obejmuje zarówno indywidualnych prawników, jak i duże kancelarie oraz instytucje. IIPLA prowadzi także badania przy wykorzystaniu zasięgów globalnych a także wiedzy jej członków. Organizowane konferencje pozwalają na wymianę opinii na temat prawa własności intelektualnej, w świecie stale rozwijających się nowych technologii i biznesu. Na podstawie badań przygotowywane są materiały pozwalające zapoznać się z omawianą tematyką szerszemu gronu społeczeństwa. Dzięki licznemu gronu członków, opinie przedstawiane na konferencjach są krytyczne ale i zróżnicowane, dzięki czemu udaje się wypracować obiektywne poglądy. Ważną częścią uczestnictwa w organizacji IIPLA jest także możliwość kontaktu z innymi członkami za pomocą unikalnej platformy internetowej. Dzięki temu prawnicy-członkowie mogą dotrzeć do specjalistów z całego świata. Uczestnictwo kancelarii KG Legal w organizacji IIPLA umożliwi kancelarii kontakt z międzynarodowym środowiskiem prawnym sektora ochrony własności intelektualnej oraz prowadzenie w tym względzie spraw transgranicznych, w których kancelaria KG Legal się specjalizuje, a w szczególności w zakresie ochrony oprogramowania, technologii, danych osobowych, technologii medycznych, fintech, czyli nowych technologii w branży usług finansowych, projektów BIO-IT oraz life science.

 

 

 

Deutsch-Nordische Juristenvereinigung e.V.

http://www.dnjv.eu/

O DNJV

Niemiecko – Północne Stowarzyszenie Prawników jest organizacją mającą na celu podwyższanie poziomu zawodowego kształcenia z obszaru Niemiec oraz państw basenu Morza Bałtyckiego.

Stowarzyszenie stwarza możliwość osobistego i zawodowego poznania prawników z różnych jurysdykcji, dzięki bezpośrednim kontaktom podczas udziału w branżowych konferencjach.

 

 

Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung e.V.

http://www.dnrv.net/de/

O DNRV

Niemiecko – Holenderskie Stowarzyszenie Adwokatów jest organizacją zawodowych prawników, których obszarem praktyki jest jurysdykcja holenderska i niemiecka.

 

 

reunite

Reunite

Reunite International Child Abduction Centre
http://www.reunite.org/

Międzynarodowe Centrum Spraw Dotyczących Uprowadzeń Dzieci „Reunite International Child Abduction Centre” jest uznawane za wiodącą brytyjską organizację o charakterze NGO specjalizującą się w sprawach rodzicielskich porwań dzieci i wywozu dzieci za granicę.

Reunite została powołana celem zapewniania praktycznych, bezstronnych porad, informacji i wsparcia dla rodziców, członków rodziny i opiekunów, których dziecko zostało uprowadzone. Członkowie Reunite świadczą również porady, udzielają informacji i wsparcia prawnego rodzicom, którzy obawiają się, że ich dziecko może być narażone na uprowadzenie, a także pomagają w doradztwie w międzynarodowych sprawach o kontakty z dzieckiem i sprawach o wydanie dziecka.

Reunite ściśle współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii zapewniając specjalistyczne szkolenia dla departamentów rządowych, prawników, pracowników akademickich, policji i innych osób, których zawodowe zainteresowanie obejmuje rodzicielskie uprowadzenie dziecka za granicę.

Członkostwo KG Legal w Reunite przyczynia się do rozwoju działu obsługi zagranicznego klienta indywidualnego i zapewnia specjalistyczną wiedzę w złożonych sprawach dotyczących transgranicznych spraw z zakresu prawa rodzinnego.

 

 

reunite

CALA

Child Abduction lawyers Association
www.childabductionlawyers.org.uk

Stowarzyszenie Adwokatów Specjalizujących się w Sprawach Uprowadzeń Rodzicielskich (z ang. “CALA”) jest organizacją zawodowych prawników zajmujących się transgranicznymi sprawami z Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę.

Członkowie CALA to wyspecjalizowani prawnicy, adwokaci, pracownicy naukowi i inni specjaliści zainteresowani tą dziedziną. Podstawowe cele CALA koncentrują się na sformalizowaniu sieci prawników dla spraw transgranicznych z Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę, który to cel udaje się urzeczywistnić. Nadto, do celów CALA należy poprawa i utrzymanie wysokich standardów usług w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę oraz poprawa powiązań i komunikacji między prawnikami zajmującymi się uprowadzeniami dzieci w różnych jurysdykcjach na całym świecie.

 

 

aba

ADVANTAGE AUSTRIA (Wydział do Spraw Międzynarodowych Austriackiej Izby Przemysłowo – Handlowej z siedzibą w Wiedniu)

ADVANTAGE AUSTRIA
www.wko.at  www.advantageaustria.org

Wiedeńska centrala Izby Gospodarczej Austrii (Wirtschaftskammer Österreich – WKÖ) wpisała partnerów kancelarii KG Legal na listę zaufanych prawników (Vertrauensanwalt) na potrzeby firm austriackich działających w Polsce w ramach austriackiej agencji handlu zagranicznego będącej częścią tej Izby. Status zaufanego prawnika Kancelaria otrzymała po przeprowadzeniu audytu w postaci przygotowania opinii prawnych zamówionych przez podmioty austriackie zwracające się o pomoc do WKÖ.

ADVANTAGE AUSTRIA, z około 110 biurami w ponad 70 krajach oferuje szeroki zakres usług gospodarczych i biznesowych dla austriackich firm i ich międzynarodowych partnerów w biznesie. Inne usługi oferowane przez biura ADVANTAGE AUSTRIA dedykowane są dla innych podmiotów wchodzących na rynek, takich jak austriackie firmy poszukujące importerów, dystrybutorów lub agentów. Organizacja dostarcza szczegółowych informacji na temat Austrii jako lokalizacji biznesowej i pomocy w wejściu na rynek austriacki. ADVANTAGE AUSTRIA należy do Austriackiej Izby Gospodarczej (https://www.wko.at/). 

O audycie kancelarii i statusie polecanej kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski przez Advantage Austria: KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI ZAUFANĄ KANCELARIĄ IZBY GOSPODARCZEJ AUSTRII (WKÖ)

 

 

aba

O Niderlandzko-Polskiej Izbie Handlowej

Niderlandzko-Polska Izba Handlowa
www.nlchamber.com.pl

Głównym celem Niderlandzko-Polskiej Izby Handlowej jest pomoc zagranicznym firmom różnej wielkości w rozwoju i w biznesie na polskim rynku gospodarczym. Organizacja oferuje swoim 200 zagranicznym członkom działanie w polskiej przestrzeni biznesowej, silną bazę networkingową i możliwość zawodowego rozwoju.

Dzięki członkostwu w Niderlandzko-Polskiej Izbie Gospodarczej kancelaria KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI uzyskała dostęp do międzynarodowej sieci partnerów biznesowych we wszystkich dziedzinach specjalizacji.

 

 

DOTYCHCZASOWE CZŁONKOSTWO KANCELARII KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI NA PRZESTRZENI LAT 2013 – 2018:

 

 

logo of new york state bar association

New York State Bar Association

O Nowojorskiej Izbie Adwokatów “NYSBA”

New York State Bar Association
http://www.nysba.org/

NYSBA, założona w 1876 roku w Albany, w Nowym Jorku, jest najstarszą i największą izbą adwokacką w Stanach Zjednoczonych, liczącą ponad 75.000 prawników. Jej główne cele dotyczą wsparcia jurysprudencji, promowania reform w dziedzinie prawa, ułatwienia administrowania wymiarem sprawiedliwości i podnoszenia standardów etyki zawodowej w zawodzie prawnika.

Dzięki członkostwu w NYSBA kancelaria KG Legal uzyskała możliwość wymiany doświadczeń i korzystania z eksperckiej pomocy prawnej dla swoich klientów prowadzących sprawy w jurysdykcji amerykańskiej.

 

 

aba

O ABA

American Bar Organisation
www.americanbar.org

Amerykańska Izba Adwokacka „The American Bar Association” jest jedną z największych organizacji prawniczych na świecie. Organizacja liczy około 400.000 członków i ponad 3500 podmiotów. Celami organizacji są działania zbieżne z krajowymi izbami adwokackimi, w tym wsparcie swoich członków, prawnicze doskonalenie zawodowe, a także promowanie zasady praworządności w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Założona w 1878 r. ABA wspiera przedstawicieli zawodów prawniczych i procedury sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Dzięki członkostwu w ABA, KG Legal uzyskało dostęp do międzynarodowej sieci prawników ze wszystkich dziedzin specjalizacji, nie tylko w jurysdykcji amerykańskiej.

 

 

ioe

O Brytyjskim Instytucie Eksportu

UK Institute of Export
http://www.export.org.uk/

Założony w 1935 r., Brytyjski Instytut Eksportu jest organem członkowskim zrzeszającym, reprezentującym i wspierającym interesy wszystkich podmiotów zaangażowanych w import, eksport i handel międzynarodowy.

Organizacja oferuje szeroki zakres świadczeń dla członków indywidualnych i korporacyjnych, a także renomowany pakiet kwalifikacji zawodowych i szkoleń. Instytut jest wiodącą organizacją w zakresie najlepszych praktyk i kompetencji dla firm działających na całym świecie.

KG Legal przystąpiło do Brytyjskiego Instytutu Eksportu w wyniku rosnącego zapotrzebowania ze strony Klientów kancelarii na kontakty ze współpracującymi partnerami w transakcjach transgranicznych.

 

 

Indyjsko – Polska Izba Przemysłowo – Handlowa z siedzibą w Warszawie

http://www.ipcci.pl/ 

Profesjonalne doradztwo prawne w sprawach transgranicznych wymaga zrozumienia potrzeb podmiotów zagranicznych działających w Polsce. Stąd też obecność kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski w takich organizacjach jak Indyjsko – Polska Izba Przemysłowo – Handlowa, która wspiera biznes transgraniczny w Polsce i Indiach.  

W ekskluzywnym wywiadzie udzielonym specjalnie dla Kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski, Prezydent Izby J. J. Singh, jako szef organizacji wyjaśnia jej cele oraz możliwości działania (link do Video na kanale Kancelarii KG LEGAL Kiełtyka Gładkowski jednego z portali społecznościowych).

Udział w IPCCI to także obecność w meetingach biznesowych, takich jak B2B indyskiego biznesu branży kolorystycznej i ciężkiego przemysłu chemicznego z Indii w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej KIG w Warszawie (Zobacz fragment przemówienia inauguracyjnego Ambasador Indii w Republice Polskiej i Litwy, Pani Moniki Kapil Mohta na kanale Kancelarii KG LEGAL Kiełtyka Gładkowski jednego z portali społecznościowych).

 

 

Londyńska Izba Przemysłowo – Gospodarcza

Londyńska Izba Przemysłowo – Gospodarcza z siedzibą w Londynie
https://www.londonchamber.co.uk/

Kancelaria KG Legal Kiełtyka Gładkowski od samego powstania, celem rozwoju swojej specjalizacji obsługi prawnej w sprawach transgranicznych, działała w instytucjach z siedzibą w sercu światowego biznesu.

 

UP