KG LEGAL \ INFO
BLOG

Life sciences specialisation – Turkish language version

Translation into Turkish language made by Tayfun Yildiz, trainee at Kiełtyka Gładkowski KG Legal

İLAÇ, TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HUKUKUPharmaceutical, Life Sciences & Health Care Law
Müvekkillerimiz
Polonya pazarındaki biyo-teknoloji, medikal teknoloji kuruluşları ilaç ve diğer medikal ürün üretim ve dağıtım firmaları biyo-IT firmaları, hastaneler, laboratuvarlar AR&GE departmanları tele-ilaç şirketleri ve dağıtıcılarına Polonya hukuku çerçevesinde hukuki destek sağlamaktayız.
Who are our Clients?
As a Polish law firm, we provide specialist expertise required by biotech companies, medtech entities, pharmaceutical companies, pharmacies, producers of medicinal products and pharmaceuticals, bio-it companies, hospitals, laboratories, r&d departments, telemedicine companies and distributors in the Polish market
POLONYA’DA İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ SATIM VE DAĞITIMI:Sale and distribution of medicinal products and medical devices in Poland
• Ecza dağıtım yöntemlerine ilişkin hukuki danışmanlık;
• Toptan ilaç satımına ilişkin gerekli izinlerin alınması;
• Direkt ve paralel ithalat konusunda hukuki destek;
• Dağıtım kanalları hakkında tavsiye;
• Ulusal ilaç tedarik mevzuatı çerçevesinde sağlık kuruluşlarına ilaç dağıtımı;
• Legal advice on respective models of distributing pharmaceuticals;
• Authorisation for pharmaceutical wholesale;
• Support in legal issues connected with direct and parallel import,
• Recommendations on distribution channels;
• Distribution to healthcare entities, taking into account public procurement regulations.
POLONYA’DA İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ÜRÜNLERİNİN PAZARLAMASINA İLİŞKİN İZİN:Marketing authorization of medicinal products and medical devices in Poland
• Polonya’da ilaç ve tıbbi cihazların onaylanmasına ilişkin hukuki destek;
• İdari makamların pazarlamaya ilişkin politikalarıyla ilgili hukuki danışmanlık;
• İlaç kalitesi, kullanımı ve güvenliğiyle ilgili hukuki yardım;
• İlaç firmalarını tıbbi ürünlerin farmakovijilansına ilişkin idari işlemlerde temsil edip güvenliklerini temin etmek;
• Müvekkilleri Polonya düzenleyici makamları önünde temsil etmek.
• Support in registering medicinal products and medical devices in Poland;
• Legal advice in connection with administrative decisions in marketing authorisation;
• Legal assistance in quality, effectiveness and safety of use;
• Representing pharmaceutical companies in administrative proceedings concerning pharmacovigilance of medicinal products and monitoring their safety;
• Representing clients before regulatory bodies in Poland.
POLONYA PAZARINDA FAALİYET GÖSTEREN SAĞLIK KURULUŞLARINA HUKUKİ DESTEK:Legal assistance to health care entities operating in the Polish market
• Polonya sağlık kuruluşlarına yapılan kamu alımlarında hukuki destek;
• Düzenlemeleri ilişkin hukuki danışmanlık;
• Sağlık kuruluşlarını başvuru işlemleri aşamalarında temsil etmek;
• Polonya ecza mevzuatı doğrultusunda medikal ürün ve tıbbi cihazların satın alınması hakkında hukuki danışmanlık.
• Legal assistance in public procurement to Polish healthcare entities;
• Regulatory legal advice;
• Representing health care entities in registration proceedings;
• Legal advice in purchasing medicinal products and medical devices under Polish pharmaceutical law.
POLONYA’DAKİ KLİNİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN HUKUKİ DANIŞMANLIK:Legal advice in respect of Clinical Trials in Poland
• Polonya’daki firmalarla üçlü klinik araştırma anlaşmaları;
• Polonya pazarındaki klinik araştırmalarla ilgili iyi bir pratik;
• Polonya’daki klinik araştırmalarda sponsor firmanın Polonya hukuku altındaki çıkarlarının korunması;
• Uyumluluk;
• Olgu rapor formu gereklilikleri;
• Veri korunması;
• Klinik araştırmalara ilişkin yasal gereklilikler;
• Sponsor ve yatırımcının yasal yükümlülükleri.
• Tripartite clinical trial agreements with Polish companies,
• Good clinical practice in operations in Polish market,
• Securing sponsor’s legal interests in clinical trials in Poland under Polish pharmaceutical law,
• Compliance,
• CRF requirements,
• Data protection issues,
• Formal requirements of clinical trials in Poland
• Sponsor’s and investigator’s duties in Poland.
POLONYA’DA E-SAĞLIK:Telemedicine (e-health) in Poland
• Sağlık alanındaki uzaktan izleme kapsamında hukuki destek;
• Tele-hemşire, tele-eczacı ve tele-rehabilitasyon gibi alanlarda kapsamlı bir hukuki yardım;
• Kişisel verilerin korunması;
• Tele-ilaç alanında sözleşme hazırlanması ve sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi.
• Legal support in remote monitoring procedures in health care;
• Comprehensive assistance in legal issues connected with telenursing, telepharmacy and telerehabilitation;
• Personal data protection issues;
• Drafting and negotiating contracts in telemedicine.
POLONYA’DA TIBBİ MALZEME VE TIBBİ CİHAZLARIN PAZARLANMASI:Marketing of medicinal products and medical devices in Poland
• Polonya ecza mevzuatı çerçevesinde tıbbi malzemelerin pazarlanması ve reklamı;
• Polonya’da tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlara ilişkin bilgi aktarımı gibi gerekliliklerin yerine getirilmesine ilişkin hukuki danışmanlık;
• Haksız rekabet durumu.
• Marketing and advertising medicinal products and medical devices under Polish pharmaceutical law;
• Advising on requirements in respect of providing information on medicinal products and medical devices in Poland;
• Unfair competition issues.
POLONYA İLAÇ SEKTÖRÜNDE SÖZLEŞMELER:Contracts in Polish pharmaceutical sector
• Dağıtım, satış, lisans alma, lisans verme sözleşmelerine ilişkin hukuki danışmanlık;
• Polonya ecza kuruluşlarıyla ilişkilerde hukuki destek.
• advising on distribution contracts, sale contracts, in-licensing, out-licensing contracts under Polish pharmaceutical law
• legal support in the relations with Polish pharmaceutical entities.
BİYOTEKNOLOJİBiotech
• İşbirliği ve partnerlik anlaşmaları;
• Yurtdışı sözleşmeler;
• Araştırma ve geliştirme anlaşmaları;
• Dava takibi;
• Fikri mülkiyet;
• Sağlık alanında hizmet veren kurumlar için kişiselleştirilmiş ilaç servisi.
• Collaborations and partnering agreements;
• Cross border agreements;
• Research and development agreements;
• Litigation;
• Intellectual property;
• Personalised medicine services for entities operating in life science.
UP