KG LEGAL \ INFO
BLOG

IT specialisation – Turkish language version

Translation into Turkish language made by Tayfun Yildiz, trainee at Kiełtyka Gładkowski KG Legal

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, BİYOTEKNOLOJİ, YENİ TEKNOLOJİLER VE BASIN HUKUKUIT, BIO-IT, MEDIA & NEW TECHNOLOGIES LAW
Müvekkillerimiz
KG Legal, Polonya merkezli bir hukuk bürosu olarak, internet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlerin ve e-ticaret şirketlerinin, internet servis sağlayıcılarının, uygulama servis sağlayıcılarının, TCP / IP tabanlı donanım ve yazılım geliştiricilerinin, arama motorlarının ve portalların, içerik şirketlerinin iş hedeflerini geliştirmelerine yardımcı olmaktayız.
Who are our Clients?
KG Legal, as a Polish law firm, helps to advance business objectives of Internet and e-commerce companies, Internet service providers, application service providers, TCP/IP-based hardware and software developers, search engines and portals, content companies as well as companies selling goods and services over the Web.
BİLGİ TEKNOLOJİSİ:Information Technology:
• Yazılım anlaşmalarının hazırlanması ve pazarlığı konusunda hukuki yardım;
• Polonya yasalarına göre internet tabanlı faaliyetler için hukuki destek sağlamak;
• İnternet erişim hizmetleri ve web sitelerinin bakımında hukuki destek;
• Web sitesi ve çevrimiçi hizmetlerin geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi, barındırılan hizmetler, dijital medya ve multimedya teklifleri konusunda hukuki yardım;
• Fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda danışmanlık;
İçerik lisanslama, yazılım lisanslama, gizlilik ve güvenlik, ticari markalar ve alan adları ile ilgili hukuki destek;
• Bulut bilişim ile bağlantılı işlemlerde kapsamlı hukuki destek;
• Veri odası projelerinde hukuki destek.
• Legal assistance on drafting and negotiating software agreements;
• Providing legal support for internet-based activities under Polish law;
• Legal support in Internet access services and maintenance of websites;
• Legal assistance in respect of website and online services development and review, hosted services, digital media and multimedia offerings;
• Counselling on violation of intellectual property rights;
• Legal support regarding content licensing, software licensing, privacy and security, trademarks and domain names;
• Comprehensive legal support in transactions connected with cloud computing;
• Legal support in data room projects.
E-TİCARET:E-commerce:
• Polonya’daki e-ticaret faaliyetlerinde kapsamlı hukuki yardım;
• Polonya yasalarına göre tıklama ve sarma anlaşmaları konusunda danışmanlık yapmak;
• Polonya’daki web barındırma anlaşmalarının yanı sıra kullanıcı anlaşmaları ve hizmet şartları hakkında danışmanlık sağlamak;
• Gizlilik politikaları ve bununla ilgili açıklamalarda hukuki destek;
• Çevrimiçi ödemeler için en uygun hukuki imkanlar hakkında danışmanlık;
• Polonya yasaları uyarınca çevrimiçi pazarlamanın gerekliliklerini yerine getirmede hukuki yardım;
• Polonya yasalarına göre yasal gereksinimlerde hukuki yardım.
• Comprehensive legal assistance in e-commerce activities in Poland;
• Advising on click-through and Web-wrap agreements under Polish law;
• Providing counselling on user agreements and terms of service as well as Web hosting agreements in Poland;
• Legal support in respect of privacy policies and related disclosures;
• Recommendations on most suitable legal structures for online payments;
• Legal assistance in meeting the requirements of online marketing under Polish law;
• Legal assistance in regulatory requirements under Polish law.
YAZILIM PATENTLEMESİNDE DANIŞMANLIK:Counselling in software patenting:
• Polonya fikri mülkiyet hukuku ve Polonya sınai mülkiyet hukuku temelinde hukuki danışmanlık;
• EPO’da (Avrupa Patent Ofisi) patent tescili konusunda hukuki yardım;
• Polonya Patent Ofisi nezdindeki işlemlerle ilgili hukuki destek;
• Müvekkilleri Polonya idari makamları ve Polonya idare mahkemeleri önünde temsil etmek (Bölge İdare Mahkemesi ve Polonya Yüksek İdare Mahkemesi);
• Polonya’da telif hakkı ihlaliyle ilgili davalarda hukuki destek.
• Legal counselling on the basis of the Polish intellectual property law and Polish industrial property law;
• Legal assistance in patent registration in EPO (European Patent Office);
• Legal support in respect of proceedings before the President of the Polish Patent Office;
• Representing Clients before Polish administrative authorities and Polish administrative courts (Provincial Administrative Court and the Polish Supreme Administrative Court);
• Legal support in litigation in Poland in respect of copyright infringement.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ GÜVENLİĞİ:Personal data protection and data security:
• Polonya yasalarına göre kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğine ilişkin not hazırlanması;
• Örnek sözleşme maddelerinin kullanımı da dahil olmak üzere, Polonya yargı yetkisi altındaki uluslararası kişisel veri transferlerine hukuki destek;
• Çerezlerin ve benzeri kullanıcı kimlik teknolojilerinin kullanımı hakkında hukuki görüş;
• Düzenlenmiş endüstrilerde ve sağlık ve eczacılık sektörlerinde de veri paylaşımı ve kullanımında hukuki yardım;
• Kişisel Verilerin Korunması Genel Müdürlüğü (GIODO) nezdindeki işlemlerde müvekkilleri temsil etmek;
• Ulusal düzenleyici ve idari makamlar nezdinde müvekkilleri temsil etmek.
• Drafting memoranda on personal data protection and data security under Polish law;
• Legal support with international transfers of personal data under Polish jurisdiction, including the use of Model Contract Clauses;
• Legal advice on the use of cookies and similar user identification technologies;
• Legal assistance in data sharing and exploitation, also in regulated industries and healthcare and pharmaceutical sector;
• Representing Clients in proceedings before the Inspector General for the Personal Data Protection (GIODO);
• Representing Clients before national regulatory and administrative authorities.
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ / DİJİTAL SAĞLIKHealth Tech / Digital health
• Sağlık teknolojisinde yazılım geliştirme ve kullanım sözleşmelerinde hukuki yardım sağlanması;
• Bulut hizmeti sözleşmelerinde hukuki yardım;
• Polonya’da sağlık teknolojisi konusunda şirketlere ve yatırımcılara danışmanlık yapmak;
• Bir ürünün tıbbi cihaz olarak nitelendirilmesiyle ilgili teamüller de dahil olmak üzere kapsamlı olarak düzenlemeler konusunda hukuki destek;
• Sağlık teknolojisi projelerindeki veri işleme konusunda hukuki danışmanlık;
• Dijital sağlıkta taşeron sözleşmelerinde kapsamlı hukuki destek.
• Providing legal assistance in software development and exploitation contracts in health tech;
• Legal assistance in cloud service contracts;
• Advising companies and investors in health tech in Poland;
• Legal support in comprehensive regulatory matters, including the advice on qualifying a product as a medical device;
• Legal counselling on data processing in health tech projects;
• Comprehensive legal support in outsourcing contracts in digital health.
FINTECH (FİNANSAL TEKNOLOJİ):Fintech (Financial Technology):
• Finansal hizmetlerdeki yeniliklerle ilgili birçok alanda hukuki destek;
• B2B, B2C ve C2C etkileşimleri konusunda danışmanlık yapmak;
• Fintech sektörü ile ilgili düzenleyici konularda hukuki destek ve Polonya yasalarına göre yatırım araçları;
• Dijital para birimi, mobil ve çevrimiçi ödemeleri içeren işlemlerde ve ilişkilerde hukuki yardım;
• Alternatif kredi ve blok zinciri teknolojisi ile ilgili hukuki konularda danışmanlık yapmak.
• Legal support in a number of areas related to innovations in financial services;
• Advising on B2B, B2C and C2C interactions;
• Legal support in regulatory issues related to Fintech sector and investment tools under Polish law;
• Legal assistance in transactions and relations involving peer-to-peer, digital currency, mobile and online payments;
• Advising on legal issues related to alternative lending and blockchain technology.
MEDYA, İLETİŞİM VE REKLAM:Media, Communication and Advertising:
• Polonya basın mevzuatına dayanarak yabancı yayıncılar da dahil olmak üzere internet hizmetleri yayıncılarına danışmanlık yapmak;
• Web reklamcılığına uyum konusunda hukuki yardım;
• Dağıtım sistemlerinde hukuki destek;
• Dağıtım anlaşmalarının hazırlanması ve gözden geçirilmesi;
• Telekomünikasyon ve kablosuz bağlantı alanında faaliyet gösteren müvekkillerimizi ticari işlemlerinde ve hizmet sağlayıcılarıyla olan işlemlerinde temsil etmek;
• Avrupa Komisyonu’nun 2002/21 / sayılı Direktifi uyarınca yaratılan çerçeveden yola çıkarak elektronik iletişim ağları ve hizmetleri alanında hukuki danışmanlık.
• Advising publishers of internet services, including foreign publishers on the basis of Polish press law;
• Legal assistance in respect of Web advertising compliance;
• Legal support on distribution systems;
• Drafting and reviewing distribution agreements;
• Representing telecommunications and wireless clients in commercial transactions service and technology providers;
• Counselling on the basis of Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services.
BIO-IT PROJELERİ:BIO-IT PROJECTS:
• Sağlık ve biyoteknoloji dahil olmak üzere disiplinler arası projeler için özel olarak hazırlanmış yazılım geliştirme konusunda kapsamlı hukuki yardım;
• Biyomedikal veri analizi yazılımı geliştirmeye bağlı projelerde Polonyalı yazılım geliştiricilerle yurtdışında yaptıkları sözleşmelerde hukuki yardım;
• BIO-IT projelerinde Polonyalı ile ilişkili sözleşme tarafları ve hizmet sağlayıcılarla yapılan sözleşmelerde, şartların ve koşulların müzakere edilmesi;
• Biyoteknoloji yazılımı lisanslamada kapsamlı hukuki yardım.
• Comprehensive legal assistance in respect of tailored-made software development for cross-disciplinary projects, including healthcare and biotechnology;
• Legal assistance in cross border contracts with Polish software developers in projects connected with developing biomedical data analysis software;
• Legal support in negotiating terms and conditions of contracts in BIO-IT projects with Polish contractors and service providers;
• Comprehensive legal assistance in biotechnology software licensing.
UP