KG LEGAL \ INFO
BLOG

IT specialisation – Finnish language version

Translation into Finnish language made by Daniella Gallos, trainee at Kiełtyka Gładkowski KG Legal

IT, bio-IT, media ja uutta teknologiaa koskeva lakiIT, BIO-IT, MEDIA & NEW TECHNOLOGIES LAW
Ketkä ovat asiakkaitamme?
Puolalaisena asianajotoimistona KG Legal auttaa edistämään internet- ja verkkokauppayhtiöiden, internetpalvelutarjoajien, sovellustentarjoajien, TCP- ja IT-pohjaisten ohjelmistojen kehittäjien, hakukoneiden ja -portaalien, sisällöntuottamisyritysten, sekä tuotteita ja palveluja internetissä myyvien yritysten liiketoimintatavoitteita.
Who are our Clients?
KG Legal, as a Polish law firm, helps to advance business objectives of Internet and e-commerce companies, Internet service providers, application service providers, TCP/IP-based hardware and software developers, search engines and portals, content companies as well as companies selling goods and services over the Web.
InformaatioteknologiaInformation Technology:
• Juridista apua tietokoneohjelmistosopimusten neuvottelemisessa ja laatimisessa
• Juridista tukea internetpohjaiselle toiminnalle Puolan lain mukaisesti
• Juridista tukea sivustojen ylläpitämisessä
• Juridista apua nettipalveluiden kehittämisessä ja tarkistamisessa, digitaalisessa mediassa ja multimedian tarjoamisessa
• Neuvontaa immateriaalioikeuksien loukkaustapauksissa
• Juridista tukea liittyen sisällön lisensointiin, ohjelmistojen lisenosointiin, yksityisyyteen ja turvallisuuten, tavaramerkkeihin sekä verkkotunnuksiin
• Kattavaa juridista tukea liiketoimissa jotka liittyvät pilvipalveluihin
• Juridista tukea datahuoneprojekteissa
• Legal assistance on drafting and negotiating software agreements;
• Providing legal support for internet-based activities under Polish law;
• Legal support in Internet access services and maintenance of websites;
• Legal assistance in respect of website and online services development and review, hosted services, digital media and multimedia offerings;
• Counselling on violation of intellectual property rights;
• Legal support regarding content licensing, software licensing, privacy and security, trademarks and domain names;
• Comprehensive legal support in transactions connected with cloud computing;
• Legal support in data room projects.
VerkkokaupankäyntiE-commerce:
• Kattavaa juridista tukea verkkokaupanköyntitoimintaan Puolassa
• Neuvontaa click-through ja Web-wrap sopimuksiin Puolan lain mukaisesti
• Neuvonnan tarjoaminen käyttäjäsopimusten ja palvelunehtojen sekä verkkopalvelusopimusten kanssa Puolassa
• Juridista tukea yksityisyyskäytäntöihin ja tiedonantoon liittyen
• Suosituksia verkkomaksuille sopivimpiin lakijärjestelyihin
• Juridista tukea verkkomarkkinointia koskevien ehtojen täyttämiseen Puolan lain mukaisesti
• Jurdista tukea laillisiin vaatimuksiin Puolan lain mukaisesti
• Comprehensive legal assistance in e-commerce activities in Poland;
• Advising on click-through and Web-wrap agreements under Polish law;
• Providing counselling on user agreements and terms of service as well as Web hosting agreements in Poland;
• Legal support in respect of privacy policies and related disclosures;
• Recommendations on most suitable legal structures for online payments;
• Legal assistance in meeting the requirements of online marketing under Polish law;
• Legal assistance in regulatory requirements under Polish law.
Neuvontaa ohjelmistojen patentoinnissaCounselling in software patenting:
• Jurista neuvontaa Puolan immateriaalilain sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisesti
• Juridista tukea patentin rekisteröinnissä EPO:ssa (Euroopan patenttivirastossa)
• Juridista tukea kanteissa Puolan Patenttiviraston presidentin edessä
• Asiakkaiden edustaminen puolalaisten hallintoviranomaisten ja Puolan hallinto-oikeuden edessä (kunnallinen hallinto-oikeus ja Puolan korkein hallinto-oikeus)
• Juridista tukea tekijänoikeusloukkauksiin liittyen oikeudenkäynneissä
• Legal counselling on the basis of the Polish intellectual property law and Polish industrial property law;
• Legal assistance in patent registration in EPO (European Patent Office);
• Legal support in respect of proceedings before the President of the Polish Patent Office;
• Representing Clients before Polish administrative authorities and Polish administrative courts (Provincial Administrative Court and the Polish Supreme Administrative Court);
• Legal support in litigation in Poland in respect of copyright infringement.
Henkilökohtaisen datan suojelu ja dataturvallisuusPersonal data protection and data security:
• Muistioiden luominen henkilökohtaisen datan suojeluun ja dataturvallisuuteen liittyen Puolan lain mukaisesti
• Juridista tukea Puolan toimivallan alaisesen henkilökohtaisen datan siirtämiseen kansainvälisesti, mukaan lukien mallisopimusehtojen käyttäminen
• Juridista apua liittyen evästeihin ja samankaltaiseen käyttäjätunnistusteknologiaan
• Juridista apua liittyen datan jakamiseen ja hyödyntämiseen, myös säännellyillä aloilla ja terveydenhuolto- ja lääkesektorilla
• Asiakkaiden edustaminen GIODOn edessä (Inspector General for the Personal Data Protection, Puolan viranomainen liittyen henkilökohtaisen datan suojelemiseen)
• Asiakkaiden edustaminen kansallisten laki- ja hallintoviranomaisten edessä
• Drafting memoranda on personal data protection and data security under Polish law;
• Legal support with international transfers of personal data under Polish jurisdiction, including the use of Model Contract Clauses;
• Legal advice on the use of cookies and similar user identification technologies;
• Legal assistance in data sharing and exploitation, also in regulated industries and healthcare and pharmaceutical sector;
• Representing Clients in proceedings before the Inspector General for the Personal Data Protection (GIODO);
• Representing Clients before national regulatory and administrative authorities.
Terveysteknologia / terveyden edistämiseen liittyvät sähköiset välineetHealth Tech / Digital health
• Juridista tukea liityen ohjelmistokehittämiseen ja käyttösopimuksiin terveysteknologian alalla
• Juridista apua pilvipalvelusopimusten kanssa
• Yritysten ja sijoittajien neuvonta terveysteknolgiaan liittyen Puolassa
• Juridista tukea kattavasti säännellyillä aloilla, mukaan lukien tuotteen määrittely lääkinnölliseksi laitteeksi
• Juridista neuvonantoa datan käsittelyyn terveysteknologiaprojekteissa
• Kattavaa juridista tukea terveyden edistämiseen liittyviä sähköisiä välineitä koskevien sopimusten ulkoistamisessa
• Providing legal assistance in software development and exploitation contracts in health tech;
• Legal assistance in cloud service contracts;
• Advising companies and investors in health tech in Poland;
• Legal support in comprehensive regulatory matters, including the advice on qualifying a product as a medical device;
• Legal counselling on data processing in health tech projects;
• Comprehensive legal support in outsourcing contracts in digital health.
Fintech (finanssiteknologia)Fintech (Financial Technology):
• Juridista tukea monilla osa-alueilla, jotka liittyvät innovaatiohin rahoitusalalla
• Neuvontaa kanssakäymisissä yritysten välillä, yritysten ja yksityishenkiöiden välillä, sekä yksityishenkilöiden välillä
• Juridista tukea lainsäädännöllisissä ongelmissa liittyen Fintech -sektoriin ja sijoitustyökaluihin Puolan lain mukaisesti
• Juridista apua liiketoimissa ja -suhteissa, joihin liittyy digitaalista valuuttaa, sekä mobiili- ja verkkomaksuja
• Juridista neuvontaa liittyen vaihtoehtoiseen lainaamiseen ja blockchain teknologiaan
• Legal support in a number of areas related to innovations in financial services;
• Advising on B2B, B2C and C2C interactions;
• Legal support in regulatory issues related to Fintech sector and investment tools under Polish law;
• Legal assistance in transactions and relations involving peer-to-peer, digital currency, mobile and online payments;
• Advising on legal issues related to alternative lending and blockchain technology.
Media, viestintä ja markkinointiMedia, Communication and Advertising:
• Internetpalveluiden kustantajien, sekä kotimaisten että ulkomaisten, neuvonta Puolan lehdistölain mukaisesti
• Juridista tukea verkkomainonnan määräystenmukaisuuteen
• Juridista tukea jakelumenetelmiin
• Jakelusopimusten laatiminen ja läpikäyminen
• Tietoliikenne ja ”langattomien” asiakkaiden, sekä teknologiantarjoajien edustaminen kaupallisissa liiketoimissa
• Neuvonanto direktiivin 2002//21/EY sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä mukaisesti
• Advising publishers of internet services, including foreign publishers on the basis of Polish press law;
• Legal assistance in respect of Web advertising compliance;
• Legal support on distribution systems;
• Drafting and reviewing distribution agreements;
• Representing telecommunications and wireless clients in commercial transactions service and technology providers;
• Counselling on the basis of Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services.
Bio-IT projektitBIO-IT PROJECTS:
• Kattavaa juridista apua liittyen räätälöityyn ohjelmistokehitykseen useita tieteenaloja yhdistävissä projekteissa, mukaan lukien terveydenhuolto ja bioteknologia
• Juridista apua rajaa ylittävissä sopimuksissa puolalaisten ohjelmistokehittäjien kanssa projekteissa jotka liittyvät biolääketieteellisen datan analysointiohjelmistojen kehittämiseen
• Juridista tukea sopimusten käyttöehtojen neuvotteluun Bio-IT projekteissa puolalaisten alihankkijoiden ja palveluntarjoien kanssa
• Kattavaa juridista apua bioteknologiaohjelmistojen lisensointiin
• Comprehensive legal assistance in respect of tailored-made software development for cross-disciplinary projects, including healthcare and biotechnology;
• Legal assistance in cross border contracts with Polish software developers in projects connected with developing biomedical data analysis software;
• Legal support in negotiating terms and conditions of contracts in BIO-IT projects with Polish contractors and service providers;
• Comprehensive legal assistance in biotechnology software licensing.
UP