KG LEGAL \ INFO
BLOG

Specialisation: Investment law and processes in Poland – Turkish language version

Translation into Turkish language made by Tayfun Yildiz , trainee at Kiełtyka Gładkowski KG Legal

POLONYA YATIRIM HUKUKU VE İŞLEMLERİInvestment law and processes in Poland
Müvekkillerimiz
KG Legal Polonya merkezli bir hukuk bürosu olarak Polonya’daki yatırımlara ilişki hukuki destek sağlamaktadır. Bireysel ve kurumsal müvekkillerimiz için profesyonel hukuki yardım ve ekspertiz sağlamaktayız. Polonya’da iş kurmak, konut almak veya biyoteknoloji ve yeni teknolojiler alanındaki start-up’lara yatırım alanlarında hukuki danışmanlık yapmaktayız.
Who are our Clients?
KG Legal, as a Polish law firm, renders legal assistance in investments in Poland. We provide specialist expertise for corporate and private clients. We advise in respect of setting up business in Poland, buying real property in Poland or investing in start-ups, including biotech and new tech start-ups.
POLONYA’DA İŞ KURMAK: Setting up business in Poland:
• Polonya’da iş kurmak için uygun iş kolunu seçmek;
• Polonya merkezli bir şirketin ana sözleşmesini yabancı yatırımcıyı koruyacak şekilde düzenlemek;
• Şirket kurmak, partnerlik kurmak, şube veya temsilcilik açmak için gereken kapsamlı hukuki destek;
• Şirket yönetimine ilişkin olağan dokümanları hazırlamak;
• Yabancı yatırımcıların vergi işlerimde hukuki danışmanlık yapmak;
• Yabancı yatırımcılar tarafından satın alınan şirketlerin Polonya Vergi Daireleri nezdinde kaydını yapmak;
• Polonyalı iş ortaklarıyla ilişki ve ağ kurmak adına hukuki yardım;
• Banka hesabı ve diğer finansal kuruluşlardan yararlanmak adına hukuki yardım.
• Choosing a tailored business vehicle for conducting business in Poland;
• Drafting memoranda and articles of association of a Polish company with terms and conditions securing a foreign shareholder;
• Comprehensive assistance in establishing companies, partnerships, branches and representative offices;
• Preparing documents for day-to-day corporate management;
• Advising on tax issues related to the operation of foreign investors in Poland;
• Registering a company owned by foreign investors in the Polish Tax Office;
• Legal assistance in forming relations and networking with Polish business partners;
• Legal assistance in opening bank accounts and handling of financial instruments in Poland.
YABANCI YATIRIMCILARIN POLONYA’DA KONUT SATIN ALMALARI:Buying real property in Poland by foreign investors:
• Polonya’da yabancılar tarafından ticari ve konut amaçlı gayrimenkul alımı için gerekli izinleri almada hukuki yardım;
• Yabancı müvekkilleri Polonya’da gayrimenkul satın alma izni için İçişleri Bakanlığı nezdinde temsil etmek;
• Polonya’da ticari amaçla veya oturum sebebiyle konut alımı konusunda danışmanlık yapmak;
• Polonya’da ipotek defterlerinin ve tapu kütüğü nezdinde durum tespiti;
• Ürün yükümlülüğü alanında gayrimenkul geliştirmede sigorta sözleşmelerinin müzakere edilmesi, taşeronların neden olduğu zararlar, zorunlu olmayan sigorta yükümlülüğü hallerinde makinelerin neden olduğu zararlar, yeraltı ekipmanlarının ve tesisatların zarar görmesi.
• Legal assistance in obtaining permits for buying commercial and residential real property by foreigners in Poland;
• Representing international Clients before the Minister of Internal Affairs in obtaining permits for buying real property in Poland;
• Advising on buying commercial and residential property in Poland;
• Due diligence of mortgage books and title search in Poland;
• Negotiating insurance contracts in real estate development in the field of product liability, damage caused by subcontractors, damage caused by machines in the events of non-compulsory insurance liability, damage to underground equipment and installations.
POLONYA’DA START-UP YATIRIMI:Investing in start-ups in Poland:
• Polonya’daki biyoteknoloji işletmelerindeki yurtdışı yatırımlara hukuki yardım sağlanması;
• Polonyalı yeni teknoloji girişimlerine finansman sağlamada hukuki yardım;
• Özellikle Polonya çevre koruma yasasına dayanarak, Polonya temiz-teknoloji start-up’larına yatırım yapmakla ilgili tüm konularda hukuki yardım sağlanması;
• Polonya’daki yeni başlayanlar için tohum sermayeli işlemlerde hukuki destek.
• Polish legal assistance in cross border investments in biotech start-ups in Poland on the basis of Polish pharmaceutical law;
• Legal assistance in providing financing for Polish new technology start-ups;
• Providing legal assistance in all matters connected with investing in Polish cleantech start-ups, in particular based on the Polish environment protection law;
• Legal support in transactions with seed capital for start-ups in Poland.
POLONYA’DA YABANCI MÜVEKKİLLERİN VERGİ VE İDARİ OTORİTELER ÖNÜNDE TEMSİLİ:Representing international Clients before tax and administrative authorities in Poland:
• Polonya’da iş yapmak için ilgili lisans ve izinleri, idari kararları ve sertifikaları almada hukuki yardım;
• Uluslararası müvekkilleri Rekabet Kurumu ve Tüketici Hakem Heyeti önünde temsil etmek;
• Yabancı işverenleri iş hukuku makamlarından nezdinde ve Polonya’daki idari makamlar nezdinde (Polonya hükümeti dahil) temsil etmek;
• Yabancı müvekkilleri Kişisel Verileri Koruma Kurumu önünde temsil etmek.
• Legal assistance in obtaining relevant licences and permits, administrative decisions and certificates to conduct business in Poland;
• Representing international Clients in the Office of Competition and Consumer Protection;
• Representing foreign employers before employment law authorities and before administrative authorities in Poland (including Polish governors);
• Representing foreign companies before the Inspector General for Personal Data Protection.
POLONYA’DA ÖZEL EKONOMİK BÖLGELERE YATIRIM:Investing in Special Economic Zones in Poland:
• Polonya Özel Ekonomik Bölgelerinde yabancı yatırımcılar tarafından iş kurma ve işletmede hukuki yardım;
• Polonya Özel Ekonomik Bölgelerinde vergi muafiyeti sağlanmasında hukuki destek;
• ÖEB yönetimleri ile Özel Ekonomik Bölgelere yatırım koşullarını görüşmek;
• Polonya Özel Ekonomik Bölgelerinde gayrimenkul satın alma ve kiralamada hukuki yardım.
• Legal assistance in setting up and operating business by foreign investors in Polish Special Economic Zones;
• Legal support in obtaining tax exemption in Polish Special Economic Zones;
• Negotiating the conditions of investing in the Special Economic Zones with the administrator of SEZ;
• Legal assistance in purchasing and leasing real property in Polish Special Economic Zones.
POLONYA’DA İNŞAAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK:Advising on construction processes in Poland:
• Polonya’da mülk edinme süreçlerine yardımcı olmak;
• Polonya’daki yatırım süreçleri içerisinde sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve müzakere edilmesi;
• Polonya’daki yasal statünün tespiti ve gayrimenkulün tespiti ile ilgili konularda hukuki yardım;
• Polonya’da inşaat ruhsatı ve inşaat ruhsatı almada yardım;
• Polonya’daki tüm yatırım sürecinde her durumda müvekkillerin idari makamlar nezdinde temsil etmek.
• Assisting in property development processes in Poland;
• Drafting, reviewing and negotiating contracts within investment processes in Poland;
• Legal assistance in issues connected with ascertainment of the legal status and designation of real estate in Poland;
• Assisting in obtaining building permit and occupancy permit in Poland;
• Representing Clients before administrative authorities in all instances in the entire investment process in Poland.
AB FONLARI KONUSUNDA HUKUKI DESTEK:Assisting in EU funding:
• Hibe, hibe anlaşmaları, ortaklık ve konsorsiyum anlaşmaları ile ticaret ve yatırım sübvansiyonları ile ilgili hukuki danışmanlık;
• AB uygulamaları için ortakları eşleştirmeye yardımcı olmak (üniversiteler, AR-GE birimleri ve girişimciler dahil);
• Yabancı girişimcileri içeren kamu-özel ortaklıkları kurumuna dayalı hibrit projelerde hukuki yardım;
• Girişimciler ve bilim insanlarının, 2014-2020 yılları için AB fonlarından ortak olarak finanse edilen projelerde işbirliği için hukuki hizmetler;
• Araştırma ve geliştirme veri tabanı finansmanına hukuki destek (AR&GE projeleri);
• Horizon 2020 prosedürlerinde hukuki yardım;
• Horizon 2020 programı dahilinde iş ortakları ve taşeronlarla ilişkilerde hukuki yardım.
• Legal advice connected with grants, grant agreements, partnership and consortium agreements as well as trade and investment subsidies;
• Assisting in matching partners for EU applications (including universities, R&D units and entrepreneurs);
• Legal assistance in hybrid projects based on the institution of public-private partnerships involving foreign entrepreneurs;
• Legal services for entrepreneurs and scientists’ cooperation in projects co-financed from EU funds for 2014-2020;
• Legal support to research and development database funding (R&D projects);
• Legal assistance in Horizon 2020 procedures;
• Legal assistance in the relations with business partners and subcontractors within Horizon 2020 programme.
POLONYA’DA GAYRİMENKUL KİRALAMA:Lease of real estate in Poland:
• Polonya’daki perakende satış yerlerinin ve dükkanların kiralanmasında uluslararası kuruluşlara hukuki yardım;
• Yabancı yatırımcılara Polonya’da ön kiralama işlemlerinde danışmanlık yapmak;
• Polonya’da ticari gayrimenkul sahipleriyle kira sözleşmelerinin şart ve koşullarını müzakere etmek;
• Polonya’da ticari kiralama sözleşmelerinin ödeme ve performansını güvence altına almak;
• Doluluk izni almak için işlemlerde yabancı yatırımcıları idari makamlar nezdinde temsil etmek;
• Ticari kiralama sözleşmelerinde gerekli harcamaların görüşülmesi;
• Ticari kiralama sözleşmelerinin sigorta poliçelerinin incelenmesi ve müzakere edilmesi.
• Legal assistance for international entities in the lease of retail spaces and shops in Poland;
• Advising foreign investors on pre-lease transactions in Poland;
• Negotiating terms and conditions of lease contracts with owners of commercial real estate in Poland;
• Securing the payment and performance of commercial lease contracts in Poland;
• Representing foreign investors before administrative authorities in the proceedings for obtaining occupancy permits;
• Negotiating conditions of necessary outlays in commercial lease contracts;
• Reviewing and negotiating insurance policies of commercial lease contracts.
UP