KG LEGAL \ INFO
BLOG

Polish truck owners can claim damages as a result of truck cartel in the EU — KG Legal cooperates with German and Dutch law firms to file the lawsuit in Germany and the Netherlands

Kartel “ciężarówkowy”

Kancelaria KG LEGAL poszukuje przedsiębiorstw/firm, które w latach 1997-2011 dokonały zakupu średnich (6-16 ton) lub ciężkich (powyżej 16 ton) samochodów ciężarowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). (English version below)

Wspólnie z kancelariami z Holandii i Niemiec będziemy dochodzili odszkodowań w tamtejszych jurysdykcjach, jest to o tyle korzystne dla polskich firm, że nie będzie konieczne wniesienie własnego wkładu finansowego (jak miałoby to miejsce w polskiej jurysdykcji). Ponadto holenderska kancelaria zapewnia ubezpieczenie procesu, tak więc nic Państwo nie tracą.

Pozew zbiorowy zostanie złożony w związku ze sprawą dotyczącą europejskiego kartelu „ciężarówkowego”. W ubiegłym roku Komisja Europejska (KE) nałożyła rekordowe kary o łącznej wartości 2,93 miliarda euro na czołowych producentów ciężarówek, którzy w latach 1997-2011 ustalali ceny brutto średnich i ciężkich ciężarówek oraz „przerzucili” na klienta koszty wprowadzenia nowych silników spełniających ekologiczne normy unijne.

Prosimy o kontakt, jeśli są Państwo zainteresowani współpracą.

Truck cartel

KG LEGAL law firm is searching for companies, that purchased medium (6-16 t) or heavy (over 16 t) trucks from European Economic Area from 1997 to 2011.

Together with law firms from the Netherlands and Germany we will pursue claims in their jurisdictions, which is advantageous for Polish companies, since there will not be necessary to make a financial contribution (as would be in the Polish jurisdiction). Moreover, the Dutch law firm will ensure trial insurance, so you do not lose anything.

The class action will be filed in relation to “European truck cartel” case. Last year, the European Commission imposed a record fine of € 2 926 499 000 on the leading trucks producers and revealed that this cartel is relating to:

  • coordinating prices at “gross list” level for medium and heavy trucks
  • the timing for the introduction of emission technologies
  • the passing on to customers of the costs for the emissions technologies in new engines required to comply with the increasingly strict European emissions standards.

The Commission also stated that “any person or firm affected by anti-competitive behaviour as described in this case may bring the matter before the courts of the Member States and seek damages”.

If you are interested in cooperation please contact us.

UP