KG LEGAL \ INFO
BLOG

CROSS BORDER CASES specialisation – Turkish language version

Translation into Turkish language made by Tayfun Yildiz , trainee at Kiełtyka Gładkowski KG Legal

SINIR DIŞI DAVALARICROSS BORDER CASES
Müvekkillerimiz
Polonya merkezli bır hukuk bürosu olan KG Legal, kurumsal müvekkillerine profesyonel hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Uluslararası kuruluşlara sınır otesi dava takibinde ve Polonya merkezli şirketler, Polonya hükümeti ve diğer idari kuuluşlarla olan ilişkilerinde destek sağlamaktayız. Gerek çekişmeli gerekse de çekişmesiz dava işlerinde genellikle müvekkillerini Polonya’da temsil etmek isteyen uluslararası hukuk bürolarından gerekli direktifleri almaktayız
Who are our Clients?
KG Legal, as a Polish law firm, provides specialist expertise for corporate and private clients. We assist international entities in regulating their relations with Polish companies, government and administrative authorities and we assist in cross border litigations. We are often instructed by international law firms in respect of representing their clients in Poland, both in contentious and non-contentious matters.
YURTDIŞINDA YAPILAN SÖZLEŞMELER ÜZERİNE HUKUKİ DANIŞMANLIKLegal advice on cross border contracts:
• Polonyalı iş ortaklarıyla olan yatırım sözleşmelerinde hukuki destek sağlamak;
• Polonyalı girişimcilerle yapılan uluslararası sözleşmeleri hazırlama, gözden geçirme ve müzakere etmek;
• Polonya’ya yapılan satış, dağıtım veya lisans sözleşmelerinde sözleşmeden kaynaklanan menfaatleri koruma altına almak;
• Polonya’da yapılacak ödemeleri güvence altına almak;
• Muvekkillerimizin Polonya pazarındaki iş ortaklarıyla yurtiçi ve yurtdışı görüşmeleri yürütmek;
• Sözleşmelerden kaynaklanan cezai şartlara ilişkin hukuki danışmanlık;
• Polonya’daki teminat hakları, ipotej hakları, çek senet ve rehin hakları konusunda hukuki danışmanlık.
• Legal support in negotiating investment contracts with Polish business partners;
• Drafting, reviewing and negotiating international contracts with Polish entrepreneurs;
• Securing contractual interests in such transactions as sales, distribution or licensing to Poland;
• Securing payment in Poland;
• Conducting local and cross border negotiations with the Clients’ business partners in the Polish market;
• Advising on contractual penalties;
• Advising on security interests, mortgage, promissory notes, liens and registered pledges in Poland.
POLONYA’YA İŞ SEBEBİYLE GÖÇ:Business immigration to Poland:
• Polonya’da şube veya temsilcilik açma hususunda hukuki hizmet;
• AB vatandaşları ve diğer ülke vatandaşları için Polonya’da çalışma izni, oturum izni veya vize alma konusunda hukuki destek;
• Size en uygun vize kategorisini seçme konusunda destek;
• İşletmeler ve ortaklıklar için Polonya vizesi veya yerleşme izni;
• AB vatandaşlarına Polonya’da süresiz oturum izni alma konusunda destek
• Kalıfıye işciler için geçici oturum izni ve çalışan vizesi alma konusunda destek
• Polonya büyükelçiliği ve konsolosluğunda herhangi bir konuda temsil.
• Full legal service in establishing branches or representative offices in Poland;
• Legal assistance in applying for and obtaining residence permits, visas and work permits for EU and non-EU nationals in Poland;
• Assistance in choosing the most appropriate visa category in Poland;
• Polish visas and residence permit for management of corporations;
• Assisting in the acquisition of permanent residence in Poland by EU nationals;
• Assisting in acquiring Polish business visas and a temporary stay permit to perform work in a profession requiring high qualifications;
• Representation in all matters in the Polish embassy and consulate.
YURTDIŞI DAVA TAKİBİ:Cross border litigation:
• Mahkemeden önce en etkili dava stratejisi üzerine danışmanlık;
• Polonya’dakı tüm derecelerdeki mahkemeler (hukuk mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, idare mahkemeleri) önünde müvekkileri temsil etmek ve vekaleten dava takibi yapmak;
• Polonya’da tanık dinleme konusunda destek,
• Polonya’da tahkim ve arabuluculuk faalıyetlerinde (arabuluculuk lisansımıza dayanarak) müvekkilleri temsil;
• Şirketler hukuku uyuşmazlılkları;
• Avrupa Komisyonu’nun (AK) 1896/2006 sayılı Direktifi doğrultusunda yurtdışı alacaklarına ilişkin Polonya’daki ödeme prosedürünü yürütmek;
• Ödeme işlemlerine ilişkin lektronik müzekkereler (Müvekkilleri Polonya elektronik yargı sisteminde temsil)
• Advising on the most effective litigation strategy before Polish court;
• Representing Clients and acting as Polish attorney in all court instances in Poland (Polish civil court, commercial court and administrative court);
• Assistance in hearing a witness in Poland;
• Representing Clients in arbitration and mediation in Poland (based on commercial mediation state licence)
• Handling corporate disputes in Poland;
• Pursuing cross border claims in the European order for payment procedure in Poland under the Regulation (EC) No 1896/2006;
• Online writ of payment proceedings (representing Clients in Polish e-court).
YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNİN POLONYA’DA UYGULANMASI VE BORÇ TAHSİLİ:Enforcement of foreign judgments in Poland, and debt recovery in Poland:
• Polonyalı borçlular için Polonya mahkemelerinden ilgili kararı temin etmek;
• Dava öncesi ve dava dışı borç tahsilatı;
• Borç tahsilatında risk yönetimi;
• Polonya mahkemelerinde dava açma ve bildirimde bulunma;
• Her dereceden Polonya mahkemeleri önünde müvekkillerimizin temsili;
• Polonya icra sistemine göre borçlunun malvarlığı takibi;
• Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nun 12 Aralık 2012 tarih ve 1215/2012 sayılı Kanunu dahil olmak üzere yabancı mahkemelerin kararlarının Polonya’da uygulanması;
• Obtaining judgments of Polish courts for Polish debtors,
• Pre-court and out-of-court debt recovery in Poland;
• Assessment of risk of debt recovery in Poland;
• Filing lawsuits and claim forms in the Polish court,
• Representing Clients in all instances in the Polish courts,
• Debtor’s asset tracing with the Polish bailiff,
• Obtaining Polish payment order against Polish or foreign debtor residing in Poland,
• Assisting in enforcing a foreign judgment in Poland, including the enforcement procedure under Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012.
YURTDIŞI DAVALARDA TAZMİNAT:Compensation in cross border cases:
• Yabancı müvekkilleri Polonya sigorta şirketleri karşısında temsil;
• Sınır dışında şahsi yaralanmalarda hukuki destek;
• Zararlara ilişkin risk yönetimi ve ana hatların Polonya hukukuna göre belirlenmesi;
• Polonya vergi daireleri ve diğer idari otoriteler nezdinde Polonya hukukuna uygun işlemlerin gerçekleştirilmesi;
• Tazminata ilişkin taleplerin, trafik kazası, tıbbi ihmal, iş ve işverene yönelik taleplere ilişkin sınır dışındaki sigorta edenlere karşı taleplerin yöneltilmesi;
• Representing foreign Clients in pre-court proceedings against Polish insurers;
• Legal assistance in personal injury cross border cases;
• Assessment of risk and heads of damages under Polish law;
• Acting before Polish tax authorities and administrative authorities under Polish law;
• Pursuing cross border claims against insurers in compensatory claims, traffic accidents, medical negligence, employee claims and real property in Poland or in case of Polish citizens abroad.
ÖZEL HUKUK MASASI:Private Client desk:
• Yabancı müvekkillerimizin taraflardan birinin Polonya vatandaşı olduğu aile hukukuna ilişin boşanma, ayrılık, velayet, çocuk kaçırma gibi davalarının Polonya mahkemeleri nezdinde sürdürülmesi;
• Polonya mahkemeleri ve idari organları nezdinde yabancı müvekkillerin miras dava ve işlerinin yürütülmesi;
• Oturum amaçlı konut satın alımıyla ilgili yabancı müvekkillere hukuki destek;
• Yabancı müvekkillerimizin konut satın alma işlemlerinde çıkarlanın korunması;
• Polonya iş hukukuna ilişkin hukuki destek;
• Representing foreign Clients in family cases before Polish family court, for example: divorce and separation cases involving Polish citizens, divorce settlements, child care; alimony, child abduction, guardianship;
• Representing foreign Clients in inheritance cases before Polish court and Polish administrative authorities;
• Assisting foreign Clients in buying real property for residential purposes in Poland;
• Securing the interests of foreign consumers in buying real property in Poland;
• Legal assistance in employment cases under Polish law.
UP