KG LEGAL \ INFO
BLOG

Digital Innovation Hubs

Digital Innovation Hubs
9 marca 2019 roku weszła w życie ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, wychodząca naprzeciw tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Wieńczy ona projekt strategiczny Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Polska Platforma Przemysłu 4.0. Fundacja ma pełnić funkcję integratora odpowiedzialnego za transformację krajowego przemysłu do poziomu Przemysłu 4.0, rozwiniętego już w wielu krajach Unii Europejskiej. Do dnia 8 kwietnia br. zostanie powołany zarząd FPPP.
Głównymi celami FPPP wypunktowanymi w ustawie są: upowszechnianie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, wspieranie przedsiębiorców w ramach podnoszenia poziomu technicznego i wprowadzania cyfrowej transformacji przemysłu. W obliczu obecnej sytuacji demograficznej i kurczenia zasobów pracy, konieczna jest cyfryzacja i robotyzacja procesów przemysłowych. Ponadto fundacja będzie koordynować pracę hubów innowacji cyfrowej (Digital Innovation Hubs), których celem jest zapewnianie dostępu do najnowszej wiedzy i technologii. Ważnym zaznaczenia jest fakt, że FPPP udziela wsparcia niefinansowego w postaci szkoleń czy doradztwa. Pierwsze działania FPPP podejmie w zakresie kultury zarządzania, dostosowując np. oferty studiów wyższych i szkół zawodowych do oczekiwań przedsiębiorców.
FPPP ma koordynować proces dynamicznych zmian i poszerzać świadomość polskich przedsiębiorców, że przyszłością jest inwestowanie w nowoczesną technologię.

UP