KG LEGAL \ INFO
BLOG

Skutek braku umocowania wg nadchodzącej nowelizacji Kodeksu cywilnego!

Dnia 1 marca 2019 wejdzie w życie niezwykle ważna nowelizacja kodeksu cywilnego. Będzie ona przewidywała skutek braku bądź przekroczenia umocowania podmiotu zawierającego umowę w imieniu innej osoby prawnej. Zgodnie z przyszłym brzmieniem art. 39 k.c. druga strona (osoba prawna) będzie mogła potwierdzić ważność umowy, która została zawarta w jej imieniu. W braku takiego potwierdzenia podmiot zawierający umowę jako organ osoby prawnej będzie musiał naprawić szkodę poniesioną przez drugą stronę, niewiedząca o tym że zawarła umowę z osobą bez umocowania (tzw. falsus procurator), bądź z osobą, która przekroczyła zakres swojego umocowania. Druga strona będzie mogła wyznaczyć osobie prawnej, w imieniu której została podjęta czynność prawna, termin do potwierdzenia tej czynności. Gdy termin upłynie bezskutecznie – druga strona stanie się wolna.

Ponadto jednostronna czynność prawna dokonana przez taki podmiot w warunkach, o których mowa powyżej jest nieważna, chyba że osobie której złożono te oświadczenie wyrazi na to zgodę. W razie wyrażenia zgody stosować się będzie odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania, a  więc wymagać będzie ono także potwierdzenia.

Nowe przepisy rozwiązują  problem działania bez umocowania, w szczególności organów spółek kapitałowych, i umożliwiają osobie prawnej potwierdzenie pozytywnej dla siebie umowy lub jednostronnej czynności prawnej. Tym samym nowe przepisy rozwiążą problem stosowania analogicznego przepisu art. 103 k.c.

UP