KG LEGAL \ INFO
BLOG

Współpraca KG Legal Kiełtyka Gładkowski ze szwajcarskim wydawnictwem Weblaw.ch – nowy artykuł pod roboczym tytułem: „Nowe technologie (Video-, i E-testament) a polskie prawo spadkowe w kontekście przepisów UE” – planowany termin publikacji: jesień 2018

Prawnicy Kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski – Spółka partnerska. Kancelaria radców prawnych zostali poproszeni przez szwajcarskie wydawnictwo Weblaw AG o przygotowanie publikacji naukowej do tytułu prasowego Jusletter IT. Zaakceptowany przez wydawnictwo tytuł brzmi: „Problematyka wykorzystania nowych technologii w kontekście dziedziczenia testamentowego w prawie polskim, przy uwzględnieniu wybranych aspektów prawa europejskiego”.

Na cele publikacji Kancelaria KG Legal Kiełtyka Gładkowski prowadzi badanie ankietowe za granicą, jak również w Polsce dzięki uprzejmości Infor.pl (link do artykułu wprowadzającego badanie ankietowe).

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w wersji PL i EN:

Should a last will in the form of a video be valid? – The use of new technologies in inheritance law.

Czy testament w formie video powinien być ważny? – Wykorzystanie nowych technologii przy dokonywaniu rozrządzeń na wypadek śmierci (e-testament)

 

UP