KG LEGAL \ INFO
BLOG

Obszerny artykuł WOJNA O RHIAN na temat sprawy reprezentowanej przez kancelarię KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI (Jakub Gładkowski dla magazynu DO RZECZY)

Na trzech stronach magazynu została dokładnie opisana sprawa transgraniczna dotycząca uprowadzenia rodzicielskiego. Nie zabrakło też wypowiedzi naszego radcy prawnego Jakuba Gładkowskiego: „Zasadą jest, że na podstawie konwencji haskiej sąd powinien orzec powrót dziecka do kraju, z którego ono przyjechało, tak by przywrócić stan pierwotny sprzed wyjazdu, po to, aby właściwy sąd dla kraju, z którego wyjechało dziecko, rozstrzygał już wszystkie sprawy rodzicielskie danej rodziny w jej właściwej jurysdykcji. Jednak od tego są dwa wyjątki”, tj. sytuacja gdy rodzic, który pozostał w innym kraju nie wykonywał prawa opieki nad dzieckiem oraz sytuacja, gdy powrót dziecka narazi je na szkodę fizyczną lub psychiczną lub w inny sposób postawi dziecko w sytuacji nie do zniesienia.

UP